Vergoedingen podotherapie in 2024

Een vergoeding voor podotherapie en steunzolen komt uit een aanvullende zorgverzekering. De meeste verzekeraars kennen een vergoeding voor podotherapie. Controleer hier of je recht hebt op een vergoeding. 

 

Directe toegankelijkheid

Podotherapie perform is direct toegankelijk. Dit betekent dat je zonder een doorverwijzing van jouw huisarts een afspraak kunt maken. Vóórdat het onderzoek start zal door middel van een vragenlijst een screening gedaan worden. Dit wordt gedaan om te kijken of er zogenaamde ''rode vlaggen'' aanwezig zijn. Een rode vlag is een indicatie dat er een risico aanwezig is die mogelijk van invloed op de behandeling kan zijn. Wanneer er een rode vlag aanwezig is, is het van belang dat de cliënt eerst bij de huisarts een verwijzing krijgt. 

Algemene voorwaarden

Om ook de administratieve en financiële kant van je behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, treft je hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer je jezelf laat behandelen bij Podotherapie Perform ontstaat er een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit onder andere de verplichting voort om Podotherapie Perform te vergoeden voor haar geleverde diensten.

 

De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen jou en Podotherapie Perform, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene Leverings- en Betalings voorwaarden

  • Na een consult, behandeling of afhaalafspraak ontvang je een factuur. Op deze factuur zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing. Voor vragen over de factuur kan je je wenden bij Podotherapie Perform. In onze vestiging is het ook mogelijk om direct per pin te betalen.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het declareren van deze factuur bij je zorgverzekeraar.
  • Gemaakte afspraken (ter plaatse of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren zonder kosten geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden, in rekening te brengen. Wanneer je de gratis controle afspraak verzuimt, brengen wij een vervangende afspraak alsnog in rekening.
  • Omdat Podotherapie Perform er naar streeft wachttijden zo kort mogelijk te houden, betekent te laat komen – zeker in drukke tijden – een nieuwe afspraak maken. Als de tijd en ons werkschema het toelaten, proberen wij je uiteraard alsnog te helpen.
  • Mondelinge toestemming na het onderzoek, waarbij je akkoord gaat met het vervaardigen van therapeutische hulpmiddelen, is geldend. Na het onderzoek start Podotherapie Perform direct met de productie van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen de gemaakte kosten daarvoor in rekening worden gebracht bij de cliënt.
  • Hoewel wij ons uiterste best doen om onze informatie correct en actueel te houden kunnen we nooit 100% zeker zijn of dit ook daadwerkelijk zo is. Je kunt dan ook geen rechten ontlenen aan door ons afgegeven informatie m.b.t. vergoedingen van zorgverzekeraars. We adviseren je dan ook om hiervoor altijd je zorgverzekeraar te raadplegen.

 

Garantie

Podotherapie Perform verplicht zich tot het handelen naar hun beste kunnen. Inlegzolen en ortheses zijn therapeutische hulpmiddelen, we kunnen daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen geven. Aanpassingen van de hulpmiddelen binnen 2 maanden na aflevering vallen binnen de service en brengen we daarom niet in rekening. Onvoldoende resultaat van de behandeling of therapeutische hulpmiddelen geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.